top of page
Gradient Grey Wall

ทำไมต้องเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ?

Why high quality mechanical equipment matters ?

tl.png

ทำไมต้องเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ?

ในทุก ๆ จังหวะที่เข็มนาฬิกาเคลื่อนที่ อุตสาหกรรมเล็กใหญ่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับรายจ่ายที่ต้องสูญเสียอยู่เสมอ หลาย ๆผู้ประกอบการมีจุดมุ่งหวังที่จะเพิ่มรายได้และทำกำไรให้องค์กรของตัวเองเพื่อที่จะเติบโตไปข้างหน้าในทุก ๆ วันซึ่งอาจจะมีกลยุทธ์และวิธีการที่แตกต่างกันออกไป บ้างเร่งพัฒนาองค์กรขยายสาขา เพิ่มเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อที่จะเป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมของตัวเอง หรือในขณะเดียวกันบางส่วนอาจเลือกที่จะ save ต้นทุนในการผลิตให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้เห็นการเติบโตของผลกำไรที่ชัดเจน

 

แม้ว่าจะไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่าตัวเลือกใดถูกต้องที่สุด แต่ข้อเท็จจริงหนึ่งอย่างที่สำคัญและคนส่วนใหญ่มักมองข้ามคือการมองภาพรวมของต้นทุนที่สูญเสีย ยกตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมที่ต้องดำเนินงานโดยพึ่งพาเครื่องจักร เครื่องยนต์ การที่ผู้ประกอบการลดต้นทุนในส่วนนี้โดยหันไปเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องจักร (mechanical equipment) ที่ราคาถูกแต่มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย กลับไม่ได้ช่วยให้องค์กรลดต้นทุนการผลิตได้ตามที่หวัง เพราะหากมองโดยละเอียดแล้วเราจะทราบว่าอุปกรณ์เครื่องจักรทุกประเภทมีช่วงเวลาและรายจ่ายที่ต้องใช้ในการบำรุงรักษา (Maintenance) อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานของมัน (Lifetime) เหมือนกับคนที่มีวัยเกษียณนั้นเอง 

 

ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ตารางด้านล่างจะเปรียบเทียบการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องจักร 2 คุณภาพ ในระดับราคาที่ต่างกันเพื่อที่จะไขข้อข้องใจ

COST-3.png

จากราคาอุปกรณ์เครื่องจักรที่แตกต่างกัน ตัวเลือกแรกอาจดึงดูดใจหลายๆผู้ประกอบการให้เลือกใช้สินค้าที่ราคาถูกกว่า แต่หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอุปกรณ์เครื่องจักรที่คุณภาพน้อยถึงปานกลางมักมีระยะเวลาการใช้งานที่สั้นหากเทียบกับ high quality mechanical equipment และมีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องซ่อมแซมและเปลี่ยนบ่อยกว่าสินค้าที่มีคุณภาพ  (cost of maintenance)

 

การหยุดซ่อมแซมหรือทำนุบำรุงเครื่องจักรไม่เพียงแต่สูญเสียระยะเวลาและเงินในการซ่อมเพียงเท่านั้น แต่นั้นหมายความว่าชั่วโมงการผลิตสินค้าหรือบริการก็ต้องหยุดไปด้วยและนั้นคือ loss of production (ค่าใช้จ่ายที่คำนวณจากการหยุดทำงานของเครื่องจักร) ที่บริษัทต้องสูญเสียนั้นเอง 

 

ท้ายที่สุดเมื่อบวกลบทุกอย่างแล้ว กลับกลายเป็นว่าการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่คุณภาพน้อยถึงปานกลางถูกพ่วงมาด้วยค่าใช้จ่ายที่ตามมาอย่างมหาศาลเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ

 

ในทุกภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการมักเจอกับความเสี่ยงในธุรกิจอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการสูญเสียและป้องกันการสูญเสียรายได้ การมีกระบวนการผลิตและรากฐานของระบบการดำเนินงานที่มีคุณภาพถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมาก เพราะเมื่อบริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุดก็จะนำมาซึ่งความมั่นใจในตัวองค์กรจากทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นจากตัวผู้ประกอบการ หุ้นส่วน พนักงาน หรือแม้กระทั่งลูกค้าและผู้ใช้บริการของบริษัทนั้น ๆ 

 

โดยสรุป ความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการผลิตสามารถป้องกันและลดลงได้หากเราเลือกลงทุนกับอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีคุณภาพ เพราะ

  1. กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  2. ลดค่าใช้จ่ายในการดูแล และซ่อมแซมเครื่องจักร

  3. ลดค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการหยุดทำงานของเครื่องจักร

 

1.png
Picture1.png

ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา กิจชัยโลหะภัณฑ์ยึดมั่นในการเลือกสรรและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้ามาโดยตลอด ซึ่งในอนาคตเราก็จะยังคงยืนหยัดในคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท กิจชัยโลหะภัณฑ์ จำกัด

Email: info@kitchai.co   

Call: 02-661-3596-8 หรือ 082-012-9103

Line: hkcl

bottom of page